ទំនាក់ទំនងព៌ត័មាន​

ផ្លូវលេខ 598, សង្កាត់ ច្រាំងចំរេះ២, ខណ្ឌឬស្សីកែវ, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា

(៨៥៥)២៣ ៨៦៤ ០៨២

nrsc@nrsc.gov.kh
ផ្ញើសារមកយើងខ្មុំ
* កន្លែងចាំបាច់ត្រូវបំពេញ
ប្រធានបទ *
ឈ្មោះពេញ : *
សារអេឡិចត្រូនិច : *
ទូរសព្ទ័
អាស័យដ្ឋាន
អត្តន័យសារ *
លេខកូដសំងាត់ *
ផែនទី

View National Road Safety Committee in a larger map